torsdag 19. mars 2009

Å lage tidslinjer

De fleste bruker et slektsprogram for å lage en tidslinje for en person, men dette kan også gjøres på andre måter.

Du kan lage en tidslinje i Excel. Det finnes en artikkel på engelsk på Microsoft sine hjemmesider.

En annen variant finne på denne siden.

Dette kan også gjøres i egne programmer som The Genealogy Timeline, Easy Timeline Creator eller Timeline Maker.

Vi har kun brukt Timeline Maker i historiestudier. Det har vært nyttig når det blir mange årstall å holde rede på. Dessuten kan du skrive ut rapportene i flere varianter etter behov. Det er også enkelt å legge inn nye hendelser i tidslinjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar